Dynamics 365 Produktion Smarte løsninger og mere effektive arbejdsgange

Vores standardløsning til produktionsvirksomheder optimerer jeres produktionsstyring og giver fordele og værdi gennem hele jeres værdikæde. Den byder på en række smarte løsninger, der gør arbejdsgange nemmere og mere effektive. Jeres medarbejdere udstyres med de mest moderne IT værktøjer og kan arbejde i systemet på mobile enheder.
Som mangeårig samarbejdspartner til industrien kan vi hjælpe med at afklare alle spørgsmål om systemet i relation til jeres virksomhed. Vi tilbyder at komme ud til jer og vise løsningen, så I kan se, hvordan det hele virker, og hvordan systemet løser netop jeres udfordringer.

Løsningens muligheder

Nem tilbudskalkulation på basis af stamdata

Nem tilbudskalkulation på basis af stamdata

Denne funktion gør det nemmere at kalkulere emner og tilbud. Funktionen bruger eksisterende stamdata i Dynamics 365, herunder materialer, dimensioner, pris pr. maskintime og avancer. Det vil sige, at I blot skal vælge materiale og dimension med mere, så klarer systemet resten. Der kan endda vælges mellem seks stykantal, så I umiddelbart kan se, hvordan disse påvirker kalkulationen. Salgstilbuddet oprettes direkte fra kalkulationen og det mailes som PDF til kunden.

Mindre tidsforbrug ved nye produktvarianter

Mindre tidsforbrug ved nye produktvarianter

Dette værktøj bruger I til at skabe nye produktvarianter med versionering, tegninger og kontrol- og pakkeinstruktioner. Løsningen minimerer tidsforbruget til at skabe og vedligeholde de væsentlige stamdata. Når strukturen er på plads, og konstruktionen er færdig med tegninger og dermed styklisteindhold, indarbejdes produktionsflowet, og der sættes operationer på processen. Kontrol- og pakkeinstruktioner indsættes, så hele flowet fra nederste niveau til færdigt produkt/halvfabrikata kan gennemføres uden bekostelige produktionsstop.

Smart overførsel af data fra konstruktion til stykliste

Smart overførsel af data fra konstruktion til stykliste

Den nøjagtige stykliste fra konstruktionsafdelingen overføres til systemet via en smart indlæsningsfunktion. Styklisten indeholder dermed varehierakiet, og ressourcer og arbejdscentre påføres varen, så der er overblik over, hvordan produktet skabes og hvilke råvarer, halvfabrikata og underleverandørprocesser, der er nødvendige. På dette tidspunkt er der en samlet kostprisberegning på produktionen. Tegninger og anden dokumentation vedhæftes styklisten, og materialet er dermed tilgængeligt for alle brugere.

Præcis disponering og indkøb i rette mængder og rette tid

Præcis disponering og indkøb i rette mængder og rette tid

Der dannes indkøbsforslag ud fra varestamdata om genbestillingssekvenser og mængder samt det behov, der er skabt af ordrer og produktionsplaner. Det betyder, at I får købt ind i de rette mængder, og at levering sker, så det matcher produktionsflowet. Eventuelle udfordringer med forventede sene modtagelser af materiale håndteres i overblik og giver såvel indkøb som salgsafdeling mulighed for at foretage en prioritering af kunder og deres bekræftede leveringstider.

Optimer flowet gennem planlægning på flaskehalse

Optimer flowet gennem planlægning på flaskehalse

En funktion der giver mulighed for at planlægge på flaskehalse ved at prioritere alle nye operationer på disse. Du kan indsætte prioritet på den enkelte operation, og genplanlægning vil sikre flow på både flaskehalsen og forsyningen hertil samt modtagelse på efterfølgende operationer. Er din pakkelinje eksempelvis en flaskehals, gælder det om at forsyne den i en rækkefølge, som giver optimal kapacitetsudnyttelse. Dermed sikrer du også, at såvel forudgående som efterfølgende operationer vil blive planlagt, så forsyning er optimal.

Bedre kapacitetsoverblik

Bedre kapacitetsoverblik

På produktionslederens rollecenter vises de enkelte kapaciteter med belastningsfaktor, og det er nemt for planlæggeren at se, hvilke operationer der belægger de enkelte maskiner/arbejdscentre. Det fremgår også, hvilke der har ledig kapacitet, og dermed kan operationer flyttes rundt på arbejdscentrets maskiner for at sikre en optimal udnyttelse. Det er samtidig muligt at se, hvilke ressourcer der ikke er mødt ind, så den daglige rokering kan overskues ud fra realtidsdata.

Værktøjsstyring sikrer mod mangelsituation

Værktøjsstyring sikrer mod mangelsituation

Med denne funktionalitet er der sikkerhed for, at I ikke kommer til at stå i en situation, hvor der mangler værktøj. Modulet består af en værktøjsdatabase med overblik over kapacitet, stand samt inspektionssekvenser og den fysiske håndtering af dette. Ved at have overblik over værktøjer, som nærmer sig tidspunktet for kalibrering/renovering, og hvor de skal anvendes, minimeres spildtid i produktionen. Håndteringen af ind- og udlevering samt registreringsdata om næste servicepunkt er integreret i modulet.

Spar lagerstyring ved bestilling af forbrugsvarer

Spar lagerstyring ved bestilling af forbrugsvarer

Med kanban-kort kan I køre lean uden lagerstyring på indkøb, produktion, lagerflytning og værktøjsbestilling. Kort med stregkoder til mærkning af lokationen udskrives fra Dynamics 365. Når det scannes, oprettes automatisk en ordre. I varemodtagelsen læses stregkoden igen, og systemet foretager automatisk følgeseddelsopdatering. Man kan vælge, om en oprettet produktionsordre skal igangsættes automatisk, eller om den først skal godkendes i planlægningsafdelingen.

Valgfrihed ved plukning: Enkeltpluk og multipluk

Valgfrihed ved plukning: Enkeltpluk og multipluk

Plukning af store enkeltordrer kan være en tidskrævende opgave. Derfor er der mulighed for, at flere kan deltage i det samme pluk af en enkeltordre. Lagermedarbejderen kan også plukke til flere småordre på samme tid. Det giver en god fleksibilitet og mulighed for omstilling imellem dagens aktiviteter. Automatisering af plukkeprocessen sikrer, at når først kontoret har frigivet ordren til plukning, så kan lageret færdigbehandle ordren inklusiv fragt i en og samme arbejdsgang.

Læs mere
Nemmere forsendelse med integration til Dynamics 365

Nemmere forsendelse med integration til Dynamics 365

Med integration til flere fragt- og forsendelsessystemer fra transportselskaberne (og Consignor) styres alt i Dynamics 365, og et minimum af informationer skal registreres. Det betyder i praksis, at I kan lade den, der pakker vareforsendelsen, håndtere hele processen, og at risikoen for fejl minimeres. Systemet udskriver én type label til alle transportører, og det understøtter samlet afhentning af flere varefor­sendelser. Der er indbygget track & trace direkte i Dyna­mics 365, så I kan give kunden præcist svar på spørgsmål om levering.

Læs mere
BI værktøjer sikrer, at I er på rette vej

BI værktøjer sikrer, at I er på rette vej

BI værktøjerne i løsningen giver jer større indsigt i egen virksomhed. I kan udnytte tallene i systemet til at finde svar på, om jeres virksomhed er på rette vej og skabe et solidt beslutningsgrundlag. BI datakuber kan designes ud fra jeres specifikke behov, mens Power BI visualiserer udviklinger og tendenser på eksempelvis smarte Dashboards, hvor der er mulighed for at bore ned i tallene. Vi anbefaler i nogle tilfælde JetReports systemet, der er er meget brugervenligt og opretter rapporter med mere i Excel.

Læs mere

Skræddersyet til dine opgaver

 • Performance

  Sikkerhed for, at ressourcerne allokeres rigtigt og udnyttes optimalt langs hele værdikæden.

 • Overblik

  Samlet overblik over virksomhedens pipeline, ordrer, aktiviteter, realiseret og forventet økonomi, rentabilitet og kvalitet.

 • Rapportering

  Gode værktøjer til ledelsesrapportering.

 • Planlægning

  Dynamics NAV byder på optimale værktøjer til planlægning af produktion samt underleverancer.

 • Shop Floor Control

  Styring af tid og ressourcer på alle produktioner samt basis for løn og efterkalkulationer.

 • Selvstyrende grupper

  Systemet understøtter selvstyrende grupper i produktionen.

 • Optimal økonomistyring

  Dynamics NAV indeholder et af verdens bedste økonomistyringssystemer.

 • Overblik

  Overblik over realiseret og forventet økonomi samt rentabilitet.

 • Købsfakturaer

  Opfølgning på og godkendelse af købsfakturaer.

 • Lønberegning

  Systemet danner basis for lønberegning i Lessor Payroll eller hos lønfirma.

Funktioner og udbytte

 • Styre alle funktioner i virksomheden

 • Effektivisere ordrebehandlingen

 • Lave nøjagtige styklister

 • Planlægge og disponere med et minimum af spildtid

 • Planlægge og disponere med et minimum af spildtid

 • Optimere styring af indkøb

 • Effektivisere lagerfunktioner og forsendelse

 • Opsamle alle data om en produktion

 • Analysere

 • Lave løn selv

 • Bedre flow gennem virksomheden

 • Optimering i de enkelte led

 • Bedre planlægning

 • Minimering af spildtid

 • Opsamling af data som grundlag for optimering

 • Vidensdeling langs hele værdikæden

 • Bedre styr på kunder og kundeemner

Vil du vide mere?

Vi vil gerne fortælle dig endnu mere om Dynamics 365 Produktion. Ring til os eller udfyld formularen og vi ringer dig op.

Ring mig op

Afdelinger
location image
Aarhus
Bredskifte Allé 11
8210 Aarhus V
Rutevejledning
location image
Kolding
Kokbjerg 29b
6000 Kolding
Rutevejledning
Bliv ringet op
Start en ny supportsag her: