Projektstyring med Dynamics 365 til producenter af maskiner og anlæg Nemmere kalkulation og
overskuelighed i alle faser

Vores standardløsning til producenter af maskiner og anlæg optimerer jeres produk­tionsstyring og giver fordele og værdi gennem hele jeres værdikæde. Den byder på en række smarte løsninger, der gør arbejdsgange nemmere og mere effektive. Jeres medarbejdere udstyres med de mest moderne IT værktøjer og kan arbejde i systemet på mobile enheder.
Som mangeårig samarbejdspartner til industrien kan vi hjælpe med at afklare alle spørgsmål om systemet i relation til jeres virksomhed. Vi tilbyder at komme ud til jer og vise løsningen, så I kan se, hvordan det hele virker, og hvordan systemet løser netop jeres udfordringer.

Løsningens muligheder

Nem og smart kalkulation af projektet

Nem og smart kalkulation af projektet

Projektet kalkuleres via budgetversioner og styres i stadierne tilbud, ordrer og afsluttet. Kalkulationer anvender budget- og rapporteringsstrukturer, der er fastlagt i overensstemmelse med virksomhedens rapportering og opfølgning. Der er tilgang til tidligere projekters historik, og der kan kopieres herfra til budgetter, ligesom det er muligt at følge op på anvendt tid og materialer/køb, der vedrører salgsfasen. Projekttilbud kan flettes med Word skabeloner og dermed danne udgangspunkt for det endelige tilbud til kunden.

Smart overførsel af data fra konstruktion til budget

Smart overførsel af data fra konstruktion til budget

Den nøjagtige stykliste fra konstruktionsafdelingen overføres til budgettet via en smart indlæsningsfunktion. Budgettet indeholder dermed ressourcer og arbejdscentre på selve processen, så der er overblik over, hvordan produktet skabes og hvilke råvarer, halvfabrikata og underleverandørprocesser, der er nødvendige. På dette tidspunkt er der en samlet kostprisberegning på produktionen. Tegninger og anden dokumentation vedhæftes projektet, og materialet er dermed tilgængeligt for alle brugere.

Lageropdatering i realtid og minimering af fejl

Lageropdatering i realtid og minimering af fejl

Lagerstyring ved hjælp af stregkoder og håndscannere betyder, at jeres lager altid er opdateret i realtid, så alle involverede afdelinger kan følge med i Dynamics 365. Stregkodescanning sikrer endvidere mod fejl ved plukning, indlagring og forsendelse. Løsningen har en enkel grafisk brugerflade med relativt få og store ikoner. Den er hele tiden online og står i forbindelse med Dynamics 365. Men den kan også køre offline, hvilket er en stor fordel, hvis I har lagre, der ligger et stykke vej fra hovedlageret og uden netværk.

Nemmere forsendelse med integration til Dynamics 365

Nemmere forsendelse med integration til Dynamics 365

Med integration til flere fragt- og forsendelsessystemer fra transportselskaberne (og Consignor) styres alt i Dynamics 365, og et minimum af informationer skal registreres. Det betyder i praksis, at I kan lade den, der pakker vareforsendelsen, håndtere hele processen, og at risikoen for fejl minimeres. Systemet udskriver én type label til alle transportører, og det understøtter samlet afhentning af flere varefor­sendelser. Der er indbygget track & trace direkte i Dynamics 365, så I kan give kunden præcist svar på spørgsmål om levering.

Læs mere
Samlet økonomisk opfølgning

Samlet økonomisk opfølgning

Samlet økonomisk opfølgning sker via beregning ­af­ igangværende ­arbejde­, når ­projektlederne justerer færdiggørelsesgrad.­ Økonomifunktionen kan korrigere ­og bogføre IGVA­ ­automatisk, ­så perioderegnskabet dannes. ­Finans ­tilbyder en ­kontoplan med dimensioner og mulighed for at dele regnskabet op i forskellige divisioner, afdelinger­ med mere.­ Hertil­ kommer­ håndtering af moms og afgifter, indrapportering af statistikker ­til ­DK ­og ­EU ­samt ­mulighed­ for ­at afstemme leverandørsaldi ­med ­bankmodulet.

BI værktøjer sikrer, at I er på rette vej

BI værktøjer sikrer, at I er på rette vej

BI værktøjerne i løsningen giver jer større indsigt i egen virksomhed. I kan udnytte tallene i systemet til at finde svar på, om jeres virksomhed er på rette vej og skabe et solidt beslutningsgrundlag. BI datakuber kan designes ud fra jeres specifikke behov, mens Power BI visualiserer udviklinger og tendenser på eksempelvis smarte Dashboards, hvor der er mulighed for at bore ned i tallene. Vi anbefaler i nogle tilfælde JetReports systemet, der er er meget brugervenligt og opretter rapporter med mere i Excel.

Læs mere

Skræddersyet til dine opgaver

 • Performance

  Sikkerhed for, at ressourcerne allokeres rigtigt og udnyttes optimalt langs hele værdikæden.

 • Overblik

  Samlet overblik over virksomhedens pipeline, projekters fremdrift, leveringstid, realiseret og forventet økonomi, rentabilitet og kvalitet.

 • Rapportering

  Gode værktøjer til ledelsesrapportering.

 • Styring

  Styring af kontrakter og ekstra arbejder.

 • Opfølgning

  Mulighed for at følge op på projektets faser og forbrug/budget samt godkendelser af tid og materiale.

 • Tidsplanlægning og disponering

  Systemet giver nem mulighed for planlægning, disponering og opfølgning.

 • Nøgletal

  Overblik over færdiggørelsesgrad og rentabilitet.

 • Optimal økonomistyring

  Dynamics NAV indeholder et af verdens bedste økonomistyringssystemer.

 • Overblik

  Overblik over realiseret og forventet økonomi samt rentabilitet.

 • Købsfakturaer

  Opfølgning på og godkendelse af købsfakturaer.

 • Controlling

  Controlling af projektregistreringer.

 • Lønberegning

  Systemet danner basis for lønberegning i Lessor Payroll eller hos lønfirma.

 • Nøgletal

  Overblik over færdiggørelsesgrad, likviditet, debitorudestående og rentabilitet.

Funktioner og udbytte

 • Styre alle funktioner i virksomheden

 • Effektivisere ordrebehandlingen

 • Lave nøjagtige styklister

 • Planlægge og disponere med et minimum af spildtid

 • Optimere styring af indkøb

 • Effektivisere lagerfunktioner og forsendelse

 • Opsamle alle data om en produktion

 • Analysere

 • Lave løn selv

 • Overblik over budget og forbrug fra salgsfase til montage/indkøring

 • Overblik over status på projektets faser og produktionens fremdrift

 • Bedre flow gennem virksomheden

 • Optimering i de enkelte led

 • Bedre planlægning

 • Minimering af spildtid

 • Opsamling af data som grundlag for optimering

 • Vidensdeling langs hele værdikæden

 • Bedre styr på kunder og kundeemner

Vil du vide mere?

Vi vil gerne fortælle dig endnu mere om Dynamics 365 Projekt-produktion. Ring til os eller udfyld formularen og vi ringer dig op.

Ring mig op

Afdelinger
location image
Aarhus
Bredskifte Allé 11
8210 Aarhus V
Rutevejledning
location image
Kolding
Kokbjerg 29b
6000 Kolding
Rutevejledning
Bliv ringet op
Start en ny supportsag her: