Vores agile projektmodel Brugerne medvirker til at udvikle
den helt rigtige løsning

Vi arbejder efter Bredana-modellen, som sikrer, at forventningerne til det nye system er nøje afstemt samtidig med, at projektet gennemføres agilt. Vi starter med at udarbejde en behovsanalyse og en rammeaftale, så vi får aftalt opgavens art, omfang og succeskriterier samt tids- og uddannelsesplan. For at opnå en løbende brugerinvolvering under selve udviklingen af systemet gennemføres det agilt i iterative sprintfaser. Brugerne får dermed hurtigt fingrene i systemet og medvirker til, at vi får udviklet den helt rigtige løsning.

Behovsanalyse og rammeaftale

Vi analyserer jeres behov og afstemmer forventningerne. Behovsanalysen beskriver forretningsgange i forhold til systemet og indeholder:

 • Overordnede succeskriterier
 • Fit/Gap analyse
 • Tids- og uddannelsesplan
 • Estimat over programtilpasninger

Behovsanalysen er grundlag for en rammeaftale med

 • Faste priser på kendte elementer
 • Rammepriser på projektdele, som afstemmes i udviklingssprints

Ændringer, der først viser sig behov for i udviklings-sprints, tilbydes særskilt.

Agil forberedelse

Behovsanalysen og rammeaftalen er grundlag for forberedelsen, som omfatter

 • Flowdiagram over virksomhedens processer
 • Plan for datamigrering

Sammen med behovsanalysen udgør de to elementer løsningsbackloggen, der er en komplet og prioriteret liste over udviklingsopgaver.

Hardwareplatformen med standardsoftware etableres. Uddannelse af superbruger(e) indledes, og vi begynder at migrere centrale stamdata som kunder og varer.

Agile udviklingssprints

 • Prioritering

  De mest forretningskritiske udviklingsopgaver gennemføres først. Godkendte ændringsanmodninger tilføjes og prioriteres. Det vurderes, om de påvirker tidsplanen.

 • Design

  Opgaverne designes sammen med superbruger(e) og detailbeskrives. Der udarbejdes test scripts for de enkelte funktioner.

 • Udvikling

  Opgaverne programmeres og testes af både udvikler og ansvarlig konsulent.

 • Workshop

  Der gennemføres en workshop, hvor de nye funktioner godkendes og overdrages til superbruger(e).

Implementering

Implementeringen følger en plan, som systematisk beskriver de afsluttende aktiviteter op til driftsstart.

Der gennemføres en række delfaser, som gør systemet klar til godkendelse og driftsstart.

Slutbrugere uddannes i virksomheden eller hos Bredana på åbne eller virksomhedstilpassede kurser. Vi foretager den endelige datamigrering.

Driftsworkshoppen er den afgørende prøve, inden løsningen tages i brug.

Driftssupport og videreudvikling

Vores systemkonsulenter yder driftsassistance via hotline eller service/support i virksomheden.

Gennem løbende udviklingsdialog har vi fokus på optimering af forretningsprocesser og systemer, og Bredana Modellen kan starte forfra i mindre delprojekter.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål om Bredana modellen eller til os som Microsoft Dynamics partner, kan du nemt og hurtigt komme i kontakt med os. Klik og bliv ringet op.

Ring mig op

Afdelinger
location image
Aarhus
Bredskifte Allé 11
8210 Aarhus V
Rutevejledning
location image
Kolding
Kokbjerg 29b
6000 Kolding
Rutevejledning
Bliv ringet op
Start en ny supportsag her: